Nr 15


Przewrót kopernikański

„Życie to śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową” – tak brzmi przewrotny tytuł filmu w reżyserii Krzysztofa Zanussiego. Wciąż najpierw się rodzimy, potem umieramy – nie odwrotnie. Mimo to egzystencja i kondycja człowieka wciąż frapują ludzi tak bardzo, że w każdym […]

5_życie_Mural przy ul. Lubelskiej 30_32_ fot. A.Beczek

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Maksymilian_Gierymski#/media/File:Maksymilian_Gierymski,_Patrol_powsta%C5%84czy.jpg

Andrzej Wajda – reżyser z malarską wyobraźnią

Korespondencja sztuk jest często spotykanym zjawiskiem. Istnieje wiele utworów literackich, w których możemy zaobserwować inspiracje malarstwem bądź kompozycjami muzycznymi. Ciekawym zabiegiem wzajemnego oddziaływania na siebie różnych gałęzi działalności artystycznej jest połączenie sztuki plastycznej z językiem filmu. Nawiązania do malarstwa wzbogacają […]


Glitch art. Sztuka błędu

  Glitch art to forma sztuki polegająca na wykorzystywaniu błędów w kodzie, a często również na naśladowaniu tych błędów, które pojawiały się na starych zdjęciach czy filmach. O rozwoju tego nurtu rozmawiam z Zuzanną Stawską, studentką IV roku Wydziału Malarstwa […]

4

8_wyżycie_Czy jesteś_fotka KKJP_Al. Beczek

Czy jesteś ortomaniakiem?

„Zboczenie językowe” to zaburzenie polegające na poprawianiu u innych błędów językowych, wynikające z chorobliwego wręcz zwracania uwagi na czystość języka ojczystego i nietolerowania wszelkich odstępstw od normy w mowie i w piśmie; najczęściej występuje u studentów polonistyki lub kierunków pokrewnych […]