Bartosz Jaster


W służbie niemych mas

Popularny frazeologizm mówi o „byciu w czyjejś skórze”. Jeśli pisarz lub reporter dosłownie potraktuje ten zwrot, staje się aktorem zdolnym uchwycić zjawiska niedostrzegalne dla ogółu. Każda książka pisana z cudzej perspektywy, z dystansu, stanowi pewien rodzaj zwierciadła, w którym cywilizowane […]

Najsłynniejsza książka Johna Howarda Griffina i jedna z najwymowniejszych okładek w historii.

Fot. 2. Okładka Sterna z 25 kwietnia 1981 roku

Dzienniki z bunkra. O potrzebie krytyki źródeł

W obecnej, skomercjalizowanej i dynamicznej rzeczywistości, liczy się przede wszystkim szybkość uzyskiwania informacji, ich wiarygodność bywa zaś kwestią drugorzędną. Jedynie świadomy odbiorca jest w stanie odróżnić prawdę od kłamstwa; tę nieocenioną umiejętność pozyskuje się czerpiąc wiedzę o świecie z wielu […]