Dołącz do nas!


„Silva Rerum” to studencki miesięcznik warsztatowy działający przy Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Powstał w marcu 2014 roku po to, aby studenci specjalizacji redaktorsko-wydawniczej mogli ćwiczyć swoje umiejętności w zakresie pisania i redagowania tekstów, koordynowania działami w redakcji czasopisma, ale także aby zapoznali się z rytmem pracy w miesięczniku. Trzymiesięczna współpraca z „Silva Rerum” (tworzenie tekstów, redagowanie artykułów oraz techniczna publikacja numeru zgodnie z instrukcją wydawniczą miesięcznika) jest również jedną z możliwych form zaliczenia praktyk zawodowych w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki.

Jednocześnie Redakcja jest otwarta na współpracę ze wszystkimi studentami Uniwersytetu Warszawskiego. Każdy kolejny numer wychodzi 10 dnia danego miesiąca. Zapraszamy do tworzenia działów poświęconych: życiu studenckiemu (#życie), studenckim przeżyciom kulturalnym (#prze-życie), historii Uniwersytetu Warszawskiego (#pra-życie), studenckim finansom (#wy-życie), powiązaniom życia studenckiego z nowymi mediami (#życie 2.0), twórczości studentów UW (#two-życie) oraz satyryczno-ironicznemu odreagowywaniu czasu studiów (#zel-życie).

Przykładowe zadania praktykanta:

– pisanie tekstów do opublikowania na stronie internetowej czasopisma (recenzje literackie, teatralne, eseje, felietony),
– częściowa administracja stroną czasopisma internetowego i zapoznanie się z narzędziami platformy WordPress,
– wprowadzenie jednego numeru czasopisma na platformę internetową,
– korekta artykułów przeznaczonych do publikacji (recenzje, felietony, literatura piękna, eseje),
– przyjęcie roli redaktora prowadzącego jeden numer miesięcznika,
– zarządzanie archiwum publikacji na stronie pisma (tagowanie materiałów z poprzednich miesięcy) oraz kategoryzowanie artykułów w celu uzyskanie jego lepszego pozycjonowania w internecie,
– sprawdzanie stanu praw autorskich materiałów ilustracyjnych zamieszczanych na stronie Silva Rerum,
– prowadzenie strony internetowej Silva Rerum na Facebooku (systematyczna publikacja materiałów aktualnego numeru miesięcznego).

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Kontakt: silvarerum.ips@gmail.com oraz nasza strona na Facebooku tutaj.