Nr 17


Dzienniki z bunkra. O potrzebie krytyki źródeł

W obecnej, skomercjalizowanej i dynamicznej rzeczywistości, liczy się przede wszystkim szybkość uzyskiwania informacji, ich wiarygodność bywa zaś kwestią drugorzędną. Jedynie świadomy odbiorca jest w stanie odróżnić prawdę od kłamstwa; tę nieocenioną umiejętność pozyskuje się czerpiąc wiedzę o świecie z wielu […]

Fot. 2. Okładka Sterna z 25 kwietnia 1981 roku

Ksantypa i Sokrates

Opowiastka frazeologiczna

W krainie mlekiem i miodem płynącej żył niejaki Konstanty Frazewicz. Choć wyglądał, jakby do trzech zliczyć nie umiał, ukończył szkołę w osiemnastej wiośnie swojego życia. Gdy miał dwadzieścia lat, został ugodzony strzałą Amora. Smalił cholewki do niejakiej panny Ksantypy, brzydkiej […]