Joanna Stocka


źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Maksymilian_Gierymski#/media/File:Maksymilian_Gierymski,_Patrol_powsta%C5%84czy.jpg

Andrzej Wajda – reżyser z malarską wyobraźnią

Korespondencja sztuk jest często spotykanym zjawiskiem. Istnieje wiele utworów literackich, w których możemy zaobserwować inspiracje malarstwem bądź kompozycjami muzycznymi. Ciekawym zabiegiem wzajemnego oddziaływania na siebie różnych gałęzi działalności artystycznej jest połączenie sztuki plastycznej z językiem filmu. Nawiązania do malarstwa wzbogacają […]