Mickiewicz


O prym nad romantyzmem… (na marginesie egzaminu z HLP)

Może się wydawać, że w świadomości zwykłego zjadacza chleba romantyzm żyje jedynie na lekcjach języka polskiego lub obowiązkowo na studiach polonistycznych. Kto by się spodziewał, że wśród młodego pokolenia modę na romantyzm wskrzesi internet? Romantyzm umarł razem z druga połową […]

Źródło grafiki: Odwieczna walka Juliusza Słowackiego z Adamem Mickiewiczem. Przystosowanie: M. Demianiuk

Nowoczesna lektura. Wywiad z Pauliną Choromańską, która reprezentuje Wolne Lektury

Rzeczywistość cyfrowa to znak naszych czasów. Innowacyjne technologie towarzyszą nam na każdym kroku i w większości ułatwiają życie. Fundacja Nowoczesna Polska wie, jak wykorzystać je w taki sposób, by nie tylko pomagać, lecz także edukować. Jednym z jej projektów jest […]